Impressum

Impressum

Den informationsskyldighet enligt § 5 TMG.

 

Hamers ecom 

Malmolux

Wim Sonneveldstraat 8, 5144ZR Waalwijk 

 

E-postkontakt

support@Malmolux.com

 

Momsregistreringsnummer: NL004970761B12

Handelsregisternummer (IHK): 92698832

 

Ansvarig för innehållet

Innehållet på vår webbplats har skapats med bästa kunskap och samvete. Vi kan dock inte garantera för korrektheten, fullständigheten och aktualiteten av innehållet. Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 Abs. 1 TMG ansvariga för innehållet på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Vi som tjänsteleverantörer är emellertid inte enligt §§§§§§§ 8 till 10 TMG skyldiga att övervaka eller undersöka överförda eller lagrade data från tredje part för omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna förblir oförändrade.

Emellertid är ett sådant ansvar först möjligt från det att vi får kännedom om en konkret lagöverträdelse. Om vi får kännedom om en av ovanstående lagöverträdelser kommer vi att ta bort det berörda innehållet omedelbart.

Ansvarsbegränsning för externa länkar Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa direkt eller indirekt länkade sidor. Därför kan vi inte garantera för korrektheten av "externa länkar". Leverantörerna eller operatörerna (författarna) av webbplatserna är ansvariga för innehållet i externa länkar.

Externa länkar kontrollerades vid tidpunkten för upprättandet för eventuella lagöverträdelser och innehöll inget olagligt innehåll vid tidpunkten för upprättandet. En permanent kontroll av innehållet i externa länkar är inte möjlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. För direkta eller indirekta referenser till externa webbplatser som vi inte ansvarar för, är vi bara ansvariga om vi har kännedom om innehållet och om det är tekniskt möjligt och rimligt att blockera åtkomsten till olagligt innehåll.

Denna ansvarsfriskrivning gäller även för länkar och hänvisningar som placerats av kravställare, bloggförfattare, forumgäster på vår egen webbplats "Din domän". Endast leverantören av den sida som refererades till är ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår genom användningen eller icke-användningen av sådan information, inte den som bara hänvisar till respektive publicering via länkar.

Om vi blir medvetna om en lagöverträdelse kommer vi att ta bort de externa länkarna omedelbart.

Upphovsrätt Innehållet och verken som publiceras på vår webbplats omfattas av tysk upphovsrätt. Att kopiera, ändra, distribuera och använda det intellektuella ägandet av upphovsmannen i immateriell och materiell mening över gränserna för upphovsrätten kräver föregående skriftligt godkännande från respektive upphovsman enligt upphovsrättslagen. Nedladdning och kopiering av denna sida är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på vår webbplats inte har skapats av oss måste tredjeparts upphovsrätter beaktas. Innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå upptäcker en upphovsrättskränkning, vänligen meddela oss. Vid upptäckt av en lagöverträdelse kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.